RESERVATIE | NV Stael

Aanvraag tot reservatie

Reserveren is enkel mogelijk vanaf 25 personen.

Prijzen

Individueel: 10,00 euro/persoon
Groep (+20 personen): 9,00 euro/persoon
Kinderen (4-11 jaar): 6,00 euro/kind
Private boot: 300,00 euro (max. 30 personen)

Betalen kan ter plaatse of via overschrijving voor datum van afvaart.

Persoonlijke informatie
Tijd
Details reservatie
Wijze van betaling*
Opmerkingen
Voorwaarden
  • U dient zich 5 à 10 min. voor aanvang aan te melden.
  • Bij eventuele vertraging  dient u ons minstens een halfuur voordien telefonisch te verwittigen zodat - indien nodig en mogelijk - een ander uur kan vastgesteld worden. Indien geen ander tijdstip mogelijk behouden wij het recht de reservatie eenzijdig te annuleren.
  • Bij vertraging zonder voorafgaande telefonische verwittiging hebben wij het recht de reservatie eenzijdig te annuleren.
  • Om een goede organisatie te verzekeren dient een vermindering van het aantal personen waarvoor gereserveerd minstens 2 dagen voor afvaart per email doorgegeven te worden. Zoniet wordt het totaal aantal gereserveerde personen in rekening gebracht. Een vermeerdering van het aantal personen dient minstens 7 dagen voor afvaart per email doorgegeven te worden.

Telefoon : 0032 (0) 50 33 27 71